Saturday, 28 January 2023

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

เมื่อสามัญชนคนหนึ่งที่ชื่อ หลิวปัง หรือจักรพรรดิ์ ฮั่นเกาจู ได้กลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงค์ฮั่นในสองร้อยหกปีก่อนคริสตศักราช และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลากว่าสี่ร้อยปีที่โดดเด่น ด้วยความก้าวหน้าในทุกสิ่ง ตั้งแต่การเก็บบันทึก การเกษตร ไปจนถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในวันนี้ iqnect ได้คัดสรรสิ่งที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ฮั่นมาให้ชมกันนะครับ ในเก้าสิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นของจีนที่เปลี่ยนโลกมีอะไรบ้าง? ตามมาเลย

1.การประดิษฐ์กระดาษ

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

ชิ้นกระดาษที่เก่าแก่ที่สุดยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัสดุที่ยังมีความหยาบและส่วนใหญ่ทํามาจากเส้นใยป่าน ตามที่ค้นพบในสุสานที่ประเทศจีน เมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงช่วงระหว่างหนึ่งร้อยสี่สิบถึงแปดสิบเจ็ดปีก่อนคริสหราช แต่เมื่อเวลาต่อมาในปีหนึ่งร้อยห้า ไขว่หลินผู้เป็นขันทีในราชสํานักของราชวงศ์ฮั่นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์กระดาษสําหรับเขียนที่คุณภาพสูงเป็นแผ่นแรก ซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นโดยการใช้เปลือกไม้ใยป่านผ้าลินินและชิ้นส่วนจากแหจับปลามาบดและผสมให้เข้ากัน

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

จากนั้นก็ทําการใส่ส่วนผสมด้วยน้ำด่าง เพื่อทําให้วัสดุนั้นเป็นเส้นใยที่มีความละเอียด โดยกระบวนการนี้ได้อ้างอิงตามหนังสือของของหลีซือเรื่อง the history of science and technology นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ด้านงานเอกสารเกี่ยวกับการบริหารในยุคนั้น ก็ยังคงเขียนบนกระดานไม้และใบไผ่มาเป็นเวลาหลายศตวรรษเนื่องจากอาจจะต้องการเก็บรักษากระดาษเอาไว้ แต่หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์กระดาษที่ได้รับการปรับปรุงแล้วของไขว่หลิน ก็ได้กลายเป็นสิ่งสําคัญในเวลาต่อมา

2.สะพานแขวน

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

ตามที่ Robert Temble นักเขียนด้านประวัติศาสตร์การประดิษฐ์ของจีนขั้นสูง ได้เขียนในหนังสือ The genius of China ว่าในราชวงศ์ฮั่นได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของสะพานแขวน ที่เป็นเส้นทางที่ทํามาจากการห้อยลงมาของสายเคเบิล ซึ่งก็อาจจะวิวัฒนาการมาจากสะพานที่ทําจากเชือกธรรมดาที่ทอดข้ามช่องเขาเล็กๆและเมื่อถึงปีคริสตศาสตร์ที่เก้าสิบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมของพระองค์ท่าน ก็ได้ทําโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วยการใช้แผ่นไม้หลายแผ่นมาเรียงกันเป็นทางเดินในแบบที่เราคุ้นเคย

3.เครื่องเจาะพื้นลึก

เหมืองเกลือของราชวงศ์ฮั่นในศตวรรษแรกก่อนคริสตกาล ถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่สร้างกลไกของปั้นจั่นและใช้สว่านที่ทําจากเหล็กเพื่อทําการขุดหลุมที่ลึกถึงสี่พันแปดร้อยฟุตลงบนพื้นโลกการค้นหาน้ำเกลือ ซึ่งพวกเขาจะดูดน้ำขึ้นมาจากด้านล่างด้วยท่อหรือหลอดตามที่กล่าวในหนังสือของ temple และเทคนิคที่พวกเขาพัฒนาขึ้นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการสํารวจน้ำมันและก๊าซในยุคสมัยใหม่นั่นเองครับ

4.รถเข็นล้อเดียว

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

รถเข็นล้อเดียวหรือรถสาลี่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศจีน โดยมีอายุอย่างน้อยๆก็ย้อนไปประมาณหนึ่งร้อยปีก่อนคริสตกาลตามบทความในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ของเอ็มเจที เรวิส ในวารสาร technology and culture การพัฒนารถเข็นนี้ในเวลาต่อมาก็สร้างให้สามารถรองรับล้อที่ใหญ่ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยแรงต้านทานการหมุนของล้อและการให้ล้ออยู่ใต้หนักที่บรรทุกได้โดยตรงทําให้ผู้ใช้งานนั้นออกแรงน้อยลง

5.เครื่องวัดแผ่นดินไหว

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

จ้างเหิง นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนยุคแรกแรกได้สํารวจด้านต่างๆ ตั้งแต่ดาราศาสตร์ไปจนถึงการทํานาฬิกา แต่เขาอาจจะเป็นที่รู้จักในการสร้างอุปกรณ์เครื่องแรกสําหรับตรวจจับแผ่นดินไหวที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเขาได้แนะนําให้กับพระราชสํานักฮั่นได้รู้จักในปีศาจหนึ่งร้อยสามสิบสอง สําหรับการออกแบบนั้นเรียบง่าย โดยการใช้วัสดุโลหะคล้ายโถที่มีการตกแต่งจากการหล่อขึ้นรูปโลหะ เป็นรูปสัตว์ในตํานาน อย่างมังกรและกบและติดตั้งลูกเหล็กไว้ข้างใน เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เครื่องนี้ก็จะหย่อนลูกบอลเหล็กออกจากปากของมังกรเข้าไปในปากของกบ ทําให้เกิดเสียงดังกึกก้องว่ากันว่าในครั้งแรกที่เกิดการเตือนจากเครื่องนี้ ยังไม่มีใครในราชสํานักรายงานว่ามีเหตุอะไร แต่ในสองสามวันต่อมาผู้สงสารจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปถึงสี่ร้อยไมล์ ก็ได้เดินทางมาเพื่อแจ้งแก่จักรพรรดิว่าเกิดแผ่นดินไหวที่นั่น

6.เตาหลอมเหล็ก

6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

ในช่วงต้นทศวรรษที่สองร้อยก่อนที่คริสกาล นักโลหะวิทยาชาวจีนได้สร้างเตาหลอมแห่งแรกขึ้น ซึ่งทํางานโดยการสูบลมเข้าไปที่แร่เหล็กที่ร้อนจัด เพื่อหล่อเหล็กขึ้นมาตามคํากล่าวของนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาด้านเทคโนโลยีของจีนอย่าง ในสมัยจีนโบราณเตาหลอมเหล็กเป็นวิธีการหลักในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าช่วงหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีก่อนคริสกาล การผลิตเกลือและเหล็กถูกผูกขาดโดยรัฐ ดังนั้นการผลิตเหล็กในจีนโบราณในช่วงเวลานี้จะมีขนาดอุตสาหกรรมที่ใหญ่และถูกควบคุมอย่างดีโดยรัฐบาลกลางเต้าหลอมเหล็กดั้งเดิมจากราชวงค์ฮั่นทางด้านทิศตะวันตกของมณฑลเหินหนาน ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามซากปรักหักพังจากฐานราก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสองจุดเจ็ดถึงสี่เมตรและสูงมากกว่าหกเมตรจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันในอุตสาหกรรมสมัยใหม่นั้น เหล็กเกือบทั้งหมดยังคงใช้วิธีการผลิตแบบขึ้นในเตาหลอมอยู่นั่นเอง


two × 3 =