Sunday, 4 June 2023

กำเนิดเรือดำน้ำ

01 Dec 2022
132

กำเนิดเรือดำน้ำ

เรือดำน้ำ…ยานพาหนะทางน้ำที่สำคัญในการรบ มันสามารถเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบอยู่ใต้ผืนน้ำอันเย็นเฉียบ และเมื่อพบกับเป้าหมายที่ต้องการแล้ว ก็สามารถทำลายเรือรบของศัตรูได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเร้นกายหนีไปได้ราวกับปีศาจใต้ทะเล แต่กว่าที่เรือดำน้ำจะมีประสิทธิภาพในการรบดังเช่นทุกวันนี้ มันมีพัฒนาการมาเช่นใด เชิญหาคำตอบได้ใน iqnect กับการกำเนิดเรือดำน้ำ

เรือดำน้ำประเภทต่าง ๆ

กำเนิดเรือดำน้ำ

 

1.เรือดําน้ำประเภทนี้จะมีการติดตั้งกรรเชียงไว้ที่นอกตัวเรือ ซึ่งในช่วงแรกจําเป็นต้องมีฝีพายหลายคนแต่ในเวลาต่อมาก็ได้พัฒนาจนกระทั่งเหนือฝีพายแค่หนึ่งคน โดยการติดตั้งกลไกต่างๆเพื่อช่วยผ่อนแรงของผู้พาย

2.เรือดําน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำ แม้ว่าเครื่องจักรไอน้ำจะใช้งานได้ดีกับยานพาหนะบนบกแต่สําหรับเรือดําน้ำแล้ว กลับไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสลับซับซ้อนของการใช้งาน ดังนั้นแล้วจึงมีการใช้เครื่องจักรไอน้ำกับเรือดําน้ำเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

3.เรือดําน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้า เรือดําน้ำที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนี้ถือได้ว่าเป็นเรือดําน้ำรุ่นใหม่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้าและได้รับความนิยมในต้นศตวรรษที่ยี่สิบเรือดําน้ำที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าเป็นลําแรกของโลกก็คือ เรือยูเอสเอชฮอลแลนด์ เรือดําน้ำลํานี้ติดตั้งระบบที่จําเป็นต้องใช้อย่างพร้อมมูลซึ่งรวมถึงระบบการยิงปอร์ปิโด ดังนั้นเรือดําน้ำยูเอสเอสฮอลแลนด์จึงมีบทบาทอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

4.เรือดําน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า มีการใช้ระบบขับเคลื่อนในลักษณะนี้ตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งพันเก้าแปดจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยระบบเครื่องยนต์ดีเซลได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากทนทานและให้กําลังมากกว่านอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาระบบการหมุนเวียนอากาศแบบใหม่จากระบบ สนอร์ท ซิสเซ็ม เป็นระบบเอไอพี ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการสันดาปเชื้อเพลิง แต่จะทําให้ออกซิเจนหมุนเวียนอยู่ในเรือมากขึ้น เรือจึงสามารถลอยลําอยู่ใต้น้ำได้นานนับเดือน นอกจากนั้นก็ยังมีการปรับปรุงใบพัดเรือให้ทํางานเงียบลงอีกด้วยเรือดําน้ำลําแรกที่ใช้ระบบเครื่องยนต์เช่นนี้ก็คือเรือดําน้ำดีวันของอังกฤษ

5.เรือดําน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เรือดําน้ำในลักษณะนี้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยเกิดขึ้นจากการแข่งขันกันในสงครามเย็นเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการผลิตอาวุธระหว่างค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยและค่ายคอมมิวนิสต์เรือดําน้ำพลังงานนิวเคลียร์นี้สามารถลอยลําอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าเรือดําน้ำระบบดีเซล นอกจากนั้นก็ยังติดตั้งอาวุธที่มีอํานาจทําลายล้างมากกว่าด้วย เรือดําน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลําแรกของโลกก็คือ เรือยูเอสเอส นอติลุส ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อขึ้นเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ แม้ว่าเรือดําน้ำพลังงานนิวเคลียร์จะมีสมรรถนะมากที่สุดในบรรดาเรือดําน้ำทุกประเภทก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีจุดอ่อนอันสําคัญอยู่หนึ่งประการก็คือมีเสียงดังมากกว่าเรือดําน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

แนวคิดในการสร้างเรือดำน้ำ

กำเนิดเรือดำน้ำ

แนวคิดในเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกอยู่ในบันทึกของอริสโตเตอร์นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงชาวกรีก ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อสามร้อยแปดสิบสี่ถึงสามร้อยยี่สิบสองปีก่อนคริสกาลเขาเขียนบันทึกถึงสิ่งที่เรียกได้ว่าห้องดําน้ำเอาไว้ว่ามันคือถังที่ทํามาจากสัมฤทธิ์ โดยที่ข้างในบุเอาไว้ด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันน้ำได้และมีการอัดอากาศเอาไว้ เพื่อให้บุคคลที่ปฏิบัติการอยู่ในนั้นสามารถหายใจได้แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็ต้องดึงให้ห้องดําน้ำกลับขึ้นมาบนผิวน้ำ

เนื่องจากไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศดั่งเช่นเรือดําน้ำในยุคต่อๆมาห้องดําน้ำของอริสโตเตอร์มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระฆังดําน้ำหรือห้องระฆังดําน้ำ เนื่องจากว่าสร้างขึ้นเป็นรูปทรงเหมือนกับระฆังคว่ำอริสโตเตอร์บันทึกไปว่าห้องดําน้ำนี้เคยมีการนําไปใช้ในการรบที่เมืองทาย โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงลงไปในห้องดําน้ำนี้ด้วยพระองค์เอง เพื่อสํารวจภูมิประเทศใต้ทะเลรอบเมืองไทยนอกจากห้องดําน้ำแล้วยังกล่าวถึงหมวกดําน้ำอีกด้วย

โดยหมวกดําน้ำนี้มีลักษณะเหมือนกับเหยือกน้ำกลับหัว ซึ่งผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติการใต้น้ำจะนํามาสวมใส่และดําน้ำได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นและแม้ว่าห้องดําน้ำและหมวกดําน้ำที่แอริสโตเตอร์กล่าวถึงจะยังไม่สามารถใช้ดําน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นก้าวย่างอันสําคัญของมนุษยชาติในการสํารวจใต้สมุทร

เรือดำน้ำลำแรกของมนุษยชาติ

กำเนิดเรือดำน้ำ

พาหนะที่ถือได้ว่าเป็นเรือดําน้ำลําแรกของโลกนั้นมีชื่อว่า ยานเดรบเบล โดยชื่อของยานนั้นมาจากชื่อของ คอร์นนีลิส เดรบเบล ผู้เป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์ซึ่งออกแบบเรือดําน้ำลํานี้ขึ้นและนําไปทดลองในแม่น้ำเทมส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปีหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบโดยที่พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นเรือดําน้ำเดรบเบล สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งลํา โดยที่ภายในบุเอาไว้ด้วยหนังอาบน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วเข้ามาในเรือ

สนับสนุนการจัดทำโดย ufabet123


sixteen − 12 =