Saturday, 15 June 2024

ตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ

22 Dec 2022
312

ตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ

ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าของมนุษย์นั้น อยู่ร่วมกับสังคมของเรามาเป็นเวลานานแล้ว  และมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ตามสภาพของภูมิประเทศและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะเทพเจ้าของชาวอียิปต์โบราณนั้น ก็ดูลึกลับและอยู่ในความสนใจของผู้คนมาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอเชิญก้าวเข้ามาในดินแดนไอยคุปต์ และติดตามเรื่องราวของ ตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ ได้ใน iqnect กันครับ

เทพีไอซิส (Isis)

ตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ

เทพีไอซิสมีรูปลักษณ์เป็นสตรีและเป็นเทพเจ้าแห่งเวทมนต์ผู้มีหน้าที่ปกป้ององค์ฟาโรห์และเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์พระนางสวมหมวกในลักษณะที่เป็นบัลลังก์หรือในบางครั้งก็เป็นรูปเขาวัวและมีรูปพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง เทพีไอซิสเป็นเทพผู้สั่งสอนให้มนุษย์รู้จักการทํากสิกรรมและช่วยแนะนําให้มนุษย์รู้จักวิธีการรักษาโรคขั้นพื้นฐานอีกด้วยในภาพที่เป็นมนุษย์นั้น เทพีไอซิสอภิเสกสมรสกับเทพโอเซลิสและดํารงฐานะเป็นกษัตริย์และราชินีปกครองชาวอียิปต์ แต่เทพเซตซึ่งเป็นน้องชายของเทพโอซิริสก็เกิดความอิจฉาในความยิ่งใหญ่ของพี่ชายจึงใช้อุบายหลอกลวงเทพโอซิลิสไปสังหารและสับร่างออกเป็นชิ้นๆ เพื่อที่จะขึ้นเป็นฟาโรห์แทน เมื่อผู้เป็นสามีต้องสิ้นชีพไปเช่นนี้ เทพีไอซิสจึงทําการรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายของสวามีให้กลับมารวมกันและทําพิธีศพให้ได้เดินทางไปสู่ดินแดนหลังความตายได้อย่างสมบูรณ์ ในเวลาต่อมาเทพโอเซลิสจึงได้ทําหน้าที่เป็นจอมราชันย์แห่งโลกหลังความตายและพิพากษาความดีและชั่วของมนุษย์ ส่วนเทพีไอซิสนั้นก็ทําหน้าที่รับดวงวิญญาณของมนุษย์มาจากเทพอนูบิสและส่งดวงวิญญาณนั้นขึ้นเรือเพื่อไปสู่การพิพากษาของผู้เป็นพระสวามี วิหารที่สร้างขึ้นมาเป็นสถานที่บูชาเทพีไอซิสก็คือ วิหาร Philae บนเกาะ Philae ครับ

เทพเจ้าอนูบิส (Anubis)

ตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ

เทพเจ้าพระองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งความตาย ลักษณะเด่นของพระองค์ก็คือ มีศีรษะเป็นหมาไนสีดํา ส่วนหน้าที่ๆสําคัญของเทพเจ้าพระองค์นี้ก็คือการรับวิญญาณของผู้ตายไปสู่ดินแดนหลังความตายและรักษาศพของผู้ตายไม่ให้เน่าเปื่อย เพื่อส่งต่อให้กับเทพีไอซิส ซึ่งในตอนแรกนั้นเทพอนูบิสก็ดูแลเฉพาะดวงวิญญาณขององค์ฟาโรห์เท่านั้น แต่ในเวลาต่อมาขยายไปถึงดวงวิญญาณของชาวอียิปต์ทั่วไปด้วย ภาพของเทพเจ้าอนูบิสนี้มักจะปรากฏอยู่ในลักษณะเป็นภาพวาดบนผนังของสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย เช่น ภายในพีระมิดบนผนังของบุปผากษัตริย์หรือบนกระดาษปาปิรุสที่มีชื่อเรียกว่า hunefer book of the dead ซึ่งค้นพบที่เมืองทีพ ประเทศอียิปต์ โดยคาดว่ากระดาษแผ่นนี้น่าจะมีอายุประมาณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบปีก่อนคริสกาลและในปัจจุบันจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอังกฤษ

เทพเจ้าฮอรัส (Horus)

ตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ

ฮอรัสเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและเป็นตัวแทนของฟาโรห์ ลักษณะเด่นของพระองค์ก็คือมีศีรษะเป็นเหยี่ยว โดยที่ดวงตาข้างซ้ายเป็นดวงอาทิตย์ส่วนดวงตาข้างขวาเป็นดวงจันทร์และร่างกายเป็นชายที่กํายําตามตํานานที่เก่าแก่มากกว่ายุคอียิปห์โบราณเล่าเอาไว้ว่า เทพเจ้าฮอรัสคือเทพเจ้าองค์สุดท้ายที่เคยจุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อกอบกู้ออาณาจักรคืนจากเทพเซสผู้เป็นอา ซึ่งล้มบัลลังก์ของโอชิลิสผู้เป็นบิดาของพระองค์ เมื่อฮอรัสสามารถยึดอํานาจคืนมาจากเซ็ตได้แล้ว พระองค์ก็ปกครองดินแดนไอยคุปต์ต่อไป ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์นั้นชาวอียิปต์ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมาก จนกระทั่งเมื่อหมดกระแสสถานการณ์ของฮอรัสแล้ว บรรดาเทพเจ้าก็ตกลงกันให้มนุษย์ปกครองตนเอง เมื่อเทพเจ้าฮอรัสเป็นที่รักของชาวอีฟเช่นนี้แล้วจึงมีการสร้างวิหารเพื่อบูชาพระองค์ขึ้นก่อนคริสกาล

เทพีฮาเธอร์ (Hathor)

ตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ

เทพีพระนางนี้มีกําเนิดมาจากน้ำตาของเทพรา มีรูปร่างเป็นสตรีบนศีรษะมีเขาวัวและมีพระอาทิตย์อยู่ระหว่างเขา ซึ่งคล้ายกับเทพีไอซิส เทพีฮาเธอร์เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ความเป็นมารดา รวมถึงศิลปะและดนตรี ในยุคแรกแรกนั้นถือว่าเทพีฮาร์เทอร์กับเทพีไอซิสเป็นเทพเจ้าพระองค์เดียวกัน แต่ต่อมาก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยเทพีไอซิสเป็นมารดาของเทพฮอรัส ส่วนเทพีฮาเทอร์เป็นแม่นม แต่บางตํานานก็กล่าวว่าฮาเทอร์คือชายาของฮอรัส เทพีฮาเธอร์ได้รับการเคารพบูชาจากหลายราชวงศ์ของอียิปต์โดยชาวอียิปห์โบราณได้สร้างวิหารเด้นราขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาเทพีฮาเธอร์ โดยพิธีกรรมที่ทําเพื่อบูชาเฮเทอร์นั้นมีชื่อเรียกว่า พิธีกรรมการพบปะที่งดงาม เฟสติวัล ออฟฟิตติฟูล รียูเนี่ยน ซึ่งในตํานานที่ถือว่า เทพีฮาเธอร์คือชายาของเทพฮอรัสนั้นก็จะเชื่อว่า ในขณะที่ประกอบพิธีกรรมนี้ เทพี ฮาเธอร์ ก็จะล่องเรือมาจากวิหารเด้นราเพื่อไปทําการอภิเษกสมรสกับเทพเจ้าฮอรัส ที่วิหารจากนั้นเทพเจ้าทั้งสองพระองค์นี้ก็จะประทับอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานถึงสองเดือน หลังจากนั้นเทพีฮาเธอร์ซึ่งตั้งครรภ์แล้ว ก็จะล่องเรือกลับไปที่วิหารเด้นราด้วยเหตุนี้หากหนุ่มสาวคู่ไหนที่ปรารถนาจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขก็จะพากันไปขอพรจากเทพีฮาเธอร์

สนับสนุนการจัดทำโดย ufa555