Sunday, 4 June 2023

จุดกำเนิด ไวน์ คนนิยมดื่มมาตั้งแต่อดีต

จุดกำเนิด ไวน์ คนนิยมดื่มมาตั้งแต่อดีต

ไวน์คือเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่คนมีระดับ หรูหรา…ในสมัยนี้ไวน์นั้นสามารถหาได้ไม่ยาก มีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคา  วันนี้ iqnect เราจะพาคุณไปพบกับจุดกำเนิดไวน์ ว่าไวน์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

แหล่งที่มาของไวน์

ต้นกําเนิดขององุ่นย้อนไปราวเก้าพันปีก่อนคริสตกาลในแถบคัพบาโดเคลียร์บนที่ราบสูงอานาโตเลียในประเทศตุรกีปัจจุบันและในแถบจอร์เจียบนฝั่งตะวันออกของทะเลดํากับเทือกเขาคอร์เคซัสและมีการค้นพบโรงกลั่นไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในอาเมีย ซึ่งมีอายุราวสี่พันปีก่อนคริสตกาลหรือเมื่อราวหกพันปีก่อน พืชพันธุ์องุ่นขยายตัวไปยังดินแดนต่างๆพร้อมกับการอพยพตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ในยุคอียิปต์โบราณนี้ที่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงองุ่นเป็นครั้งแรกเอกสารจารึกบนกระดาษ เมื่อสองพันปีก่อนคริสตกาลระบุไว้ว่าไวน์เป็นยารักษาโรค นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการขึ้นทะเบียนไวน์ไว้ด้วยเช่น มีการระบุชื่อไล่ ชื่อเจ้าของไร่และชื่อผู้ดูแลรักษารางหวายของไร่นั้นขาดแต่เพียงการระบุพันธุ์องุ่นเท่านั้น ต่อมาไวน์ก็แพร่หลายไปสู่อารยธรรมต่างๆไปสู่ดินแดนอื่นๆทั้งในลุ่มแม่น้ำสินธุและในอารยธรรมกรีก

จุดกำเนิด ไวน์ คนนิยมดื่มมาตั้งแต่อดีต

ความนิยมไวน์สูงมากแค่ไหนดูได้จากการเคารพบูชาเทพเจ้าไดอะไนซัส ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไวน์เรื่อยมาจนถึงอารยธรรมโรมัน อันเป็นยุคที่การทําไร่องุ่นได้ขยายไปทั่วทวีปยุโรป นั่นเพื่อให้ทหารโรมันมีไว้สําหรับดื่มในทุกพื้นที่ๆโรมันเข้าปกครองจวบจนถึงการถือกําเนิดของศาสนาคริสต์ ในเวลาที่จักรวรรดิโรมันกําลังเรืองอํานาจ โดยช่วงก่อนที่พระเยซูจะถูกทรงจับไปตรึงกางเขนนั้น พระองค์ทรงรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายอยู่กับสาวกทั้งสิบสามคนในอาหารมื้อนี้เอง ที่พระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นมา ขอพระพรให้กับทุกๆคน พร้อมกับตรัสว่า จงรับไปกินเถิดนี่คือกายของเราจากนั้นก็ทรงหยิบแก้วไวน์ขึ้น เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ส่งไปให้อัครสาวกทั้งหลาย พร้อมกับตรัสว่า จงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะว่านี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธะสัญญาที่หลั่งเพื่อไถ่บาปโทษของคนจํานวนมาก

จุดกำเนิด ไวน์ คนนิยมดื่มมาตั้งแต่อดีต

ไวน์จึงเพิ่มความสําคัญสําหรับผู้นับถือคริสต์ศาสนาและได้กลายเป็นที่มาของการกินขนมปังและจิบไวน์ในพิธีศีลมหาสนิท กระทั่งเมื่ออารยธรรมของมนุษย์พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไวน์ก็เติบโตและแทรกซึมเข้าสู่ดินแดน ทุกอารยธรรมทุกแห่งทุกหนกระโจนข้ามสมุทรสุนานาทวีป จนกลายเป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกนิยมดื่มจนถึงปัจจุบัน หากถามว่า ไวน์ เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยามีสวนองุ่นอันเป็นแหล่งปลูกองุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระราชวังหลวงและยังปลูกองุ่นที่พระราชวังที่ลพบุรีอีกด้วย แม้จะมีการปลูกองุ่นแต่องุ่นที่ปลูกในท้องถิ่นไม่สามารถนําไปทําไวน์ชั้นเลิศได้กล่าวคือ

จุดกำเนิด ไวน์ คนนิยมดื่มมาตั้งแต่อดีต

องุ่นในกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถนําพันธุ์ชั้นดีจากยุโรปมาปลูกให้งอกงามได้ สุดท้ายก็จะเสื่อมพลันลงจนกลายเป็นองุ่นธรรมดาสามัญ ฉะนั้นจึงไม่เป็นการสงสัยว่าทําไมจะต้องมีการซื้อขายไวน์เกิดขึ้น รูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ บันทึกถึงไวน์ไว้ว่า ชาวสยามไม่ยึดเอาการดื่มชาเป็นหลักนักเขาชอบดื่มเหล้าองุ่นมากกว่า ถ้ามีให้ดื่มแม้ว่าเครื่องดื่มดองของมึนเมาทั้งหลายนั้นจะเป็นสิ่งต้องห้ามตามทางพระศาสนาก็ตาม พวกอังกฤษและดัชน้ำเหล้าองุ่นหรือไวน์จากเปอร์เซียหรือยุโรปมาขาย แม้จะต้องผ่านเขตสภาพอากาศร้อน แต่ก็ยังรักษาคุณภาพสินค้าไว้ได้แน่นอนว่าคนที่ต้องบริโภคไว้มากที่สุดในพระราชอาณาจักรก็คงหนีไม่พ้นเจ้าพระยาวิชัยเยนทร์หรือคอนสแตนตินฟอร์คอนได้สั่งไวน์มาทางเรือไว้บ้าง แม้แต่ที่ลพบุรีก็มีถ้ำสําหรับเก็บรักษาไวน์ด้วย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไวน์คงแพร่หลายและมีการซื้อขายทั่วไปในพระนครถึงสมัยรัชกาลที่ห้า การดื่มไวน์ในหมู่ชนชั้นสูงทั้งเจ้านายในพระราชวงศ์และขุนนาง โดยเฉพาะที่ทํางานด้านการทูตก็คงดื่มไวน์กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

สนับสนุนการจัดทำโดย pgslot888th


2 × 5 =