6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก

เมื่อสามัญชนคนหนึ่งที่ชื่อ หลิวปัง หรือจักรพรรดิ์ ฮั่นเกาจู ได้กลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงค์ฮั่นในสองร้อยหกปีก่อนคริสตศักราช และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลากว่าสี่ร้อยปีที่โดดเด่น ด้วยความก้าวหน้าในทุกสิ่ง ตั้งแต่การเก็บบันทึก การเกษตร ไปจนถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในวันนี้ iqnect ได้คัดสรรสิ่งที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ฮั่นมาให้ชมกันนะครับ ในเก้าสิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นของจีนที่เปลี่ยนโลกมีอะไรบ้าง? ตามมาเลย 1.การประดิษฐ์กระดาษ ชิ้นกระดาษที่เก่าแก่ที่สุดยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัสดุที่ยังมีความหยาบและส่วนใหญ่ทํามาจากเส้นใยป่าน ตามที่ค้นพบในสุสานที่ประเทศจีน เมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงช่วงระหว่างหนึ่งร้อยสี่สิบถึงแปดสิบเจ็ดปีก่อนคริสหราช แต่เมื่อเวลาต่อมาในปีหนึ่งร้อยห้า ไขว่หลินผู้เป็นขันทีในราชสํานักของราชวงศ์ฮั่นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์กระดาษสําหรับเขียนที่คุณภาพสูงเป็นแผ่นแรก ซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นโดยการใช้เปลือกไม้ใยป่านผ้าลินินและชิ้นส่วนจากแหจับปลามาบดและผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็ทําการใส่ส่วนผสมด้วยน้ำด่าง เพื่อทําให้วัสดุนั้นเป็นเส้นใยที่มีความละเอียด โดยกระบวนการนี้ได้อ้างอิงตามหนังสือของของหลีซือเรื่อง the history of science and technology นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ด้านงานเอกสารเกี่ยวกับการบริหารในยุคนั้น ก็ยังคงเขียนบนกระดานไม้และใบไผ่มาเป็นเวลาหลายศตวรรษเนื่องจากอาจจะต้องการเก็บรักษากระดาษเอาไว้ แต่หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์กระดาษที่ได้รับการปรับปรุงแล้วของไขว่หลิน ก็ได้กลายเป็นสิ่งสําคัญในเวลาต่อมา 2.สะพานแขวน ตามที่ Robert Temble นักเขียนด้านประวัติศาสตร์การประดิษฐ์ของจีนขั้นสูง ได้เขียนในหนังสือ The genius of China ว่าในราชวงศ์ฮั่นได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของสะพานแขวน ที่เป็นเส้นทางที่ทํามาจากการห้อยลงมาของสายเคเบิล ซึ่งก็อาจจะวิวัฒนาการมาจากสะพานที่ทําจากเชือกธรรมดาที่ทอดข้ามช่องเขาเล็กๆและเมื่อถึงปีคริสตศาสตร์ที่เก้าสิบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมของพระองค์ท่าน ก็ได้ทําโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วยการใช้แผ่นไม้หลายแผ่นมาเรียงกันเป็นทางเดินในแบบที่เราคุ้นเคย 3.เครื่องเจาะพื้นลึก … Continue reading 6 สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นที่เปลี่ยนโลก