Tuesday, 21 May 2024

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

01 Apr 2023
326

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

มนุษย์เฝ้ามองขึ้นไปบนฟ้าและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนนั้นมาตั้งแต่อดีตกาล บ้างก็ว่านั่นคือที่ประทับของเหล่าเทพเจ้า หรือดินแดนสรวงสวรรค์อันรื่นรมย์ ความเชื่อของคนเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้ปัจจุบันเราสามารถพิสูจน์ทฤษฎีคลี่คลายปริศนารวมถึงตอบคำถามที่ค้างคาใจแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ในครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของมนุษย์มาจากส่วนหนึ่งของห้วงอวกาศ วันนี้ iqnect เราจะพาทุกท่านไปพบกับกลุ่มคนที่เชื่อกันว่ามีบรรพบุรุษมาจากบนฟ้าในเชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

ชาวอินคา

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

อาณาจักรอินคาเป็นดินแดนโบราณที่ยิ่งใหญ่ในแถบอเมริกาใต้กินพื้นที่ของประเทศของโคลัมเบีย ชิลี รวมไปถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเปรูและเอกวาดอร์ นับเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมก้าวหน้าชนชาติหนึ่งของโลก โดยหนึ่งในมรดกสําคัญที่ชาวอินคาทิ้งไว้คือ ซากเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ สันนิษฐานกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่พํานักของนักบวช ใช้ในการสังเกตการโคจรของดวงอาทิตย์และจําลองการเกิดจักรวาล ชาวอินคามีความเชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของพระอาทิตย์และดวงจันทร์ ต้นกําเนิดของพวกเขามาจาก manco capac ผู้ปกครองและผู้ก่อตั้งอาณาจักรอินคา

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

โดยตํานานเล่าว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากอินติและมามาคิล่าเทพแห่งดวงอาทิตย์และเทพีแห่งดวงจันทร์ ตามตํานานเทพอินทรีย์ได้สอนสิ่งต่างๆที่จําเป็นให้กับ manco capac ก่อนที่จะส่งเขามายังโลกและสั่งให้สร้างอาณาจักรอินคาขึ้นมา ด้วยความเชื่อดังกล่าวชาวอินคาจึงให้การเคารพต่อเทพอินทรีย์เป็นอย่างมาก มีการสร้างวิหารต่างๆสําหรับเป็นเทวสถานบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์และมีพิธีกรรมต่างๆ โดยวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ coricancha ในเมืองกุสโก ประเทศเปรู วิหารนี้สร้างจากหินแอสล่าผนังภายในปิดด้วยทองคํา แต่ปัจจุบันทองคําเหล่านั้นไม่หลงเหลืออยู่แล้ว เนื่องจากถูกหลอมและขนกลับไปยังสเปนในช่วงยุคล่าอาณานิคม นอกจากนี้ชาวอินคายังมีพิธีกรรมที่สําคัญที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคือเทศกาลอินติเรมิที่จัดขึ้นในวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนของทุกปี เพื่อบูชาเทพอินทรีย์และบรรพบุรุษของชาวอินคา

ราชวงศ์ยามาโตะ

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

ราชวงศ์ยามาโตะของญี่ปุ่นเป็นราชวงศ์ที่สืบสานตติวงศ์นานที่สุดในโลก มีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปนับพันปี โดยเชื่อกันว่ามีจักรพรรดิในราชวงศ์นี้ที่ได้ขึ้นครองราชย์ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบหกพระองค์ เรื่องราวต้นกําเนิดราชวงศ์นั้นถูกบันทึกไว้ในโกจิกิหรือพงศาวดารโบราณยุคแรก ซึ่งมีลักษณะการบันทึกแบบโมคปาถะที่รวบรวมตํานานความเชื่อต่างๆเข้าด้วยกัน หนึ่งในนั้นมีการกล่าวถึงปฐมจักรพรรดิของญี่ปุ่น นั่นก็คือจักรพรรดิจิมมุว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากเทพีสุริยะอามาเตราซุและเทพแห่งดวงจันทร์สึกูโยมิ

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

โดยจักรพรรดิจิมมุนั้นมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของเทพทั้งสอง ตามตํานานเล่าว่าจักรพรรดิจิมมุได้รับมอบหมายให้ลงมาครองดินแดนญี่ปุ่นพร้อมกับของวิเศษสามอย่าง หลังจากนั้นทายาทของพระองค์ก็ได้สืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อ ในหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้น ไม่เคยมีการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ ดังนั้นเชื้อสายของราชวงศ์ยามาโตะ ณ ปัจจุบัน จึงถือได้ว่ามีสายเลือดของเทพีอามาเตราซุและเทพสึกูโยมิไหลเวียนอยู่ ในมุมมองทางด้านวิชาการตัวตนของจักรพรรดิจิมมุนั้น ยังไม่มีหลักฐานใดแสดงแน่ชัดว่ามีอยู่จริง นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์จึงเชื่อกันว่าเป็นบุคคลในตํานาน การมีอยู่ของพระองค์ในบันทึกประวัติศาสตร์ ก็เพื่อรองรับแนวคิดสมมติเทพและระบอบการปกครองที่กษัตริย์หรือจักรพรรดินั้นมีอํานาจสูงสุด

สนับสนุนการจัดทำโดย ufabet123