Saturday, 15 June 2024

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2

08 Apr 2023
331
เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2 มนุษย์เฝ้ามองขึ้นไปบนฟ้าและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนนั้นมาตั้งแต่อดีตกาล บ้างก็ว่านั่นคือที่ประทับของเหล่าเทพเจ้า หรือดินแดนสรวงสวรรค์อันรื่นรมย์ ความเชื่อของคนเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้ปัจจุบันเราสามารถพิสูจน์ทฤษฎีคลี่คลายปริศนารวมถึงตอบคำถามที่ค้างคาใจแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ในครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของมนุษย์มาจากส่วนหนึ่งของห้วงอวกาศ วันนี้ iqnect เราจะพาทุกท่านไปพบกับกลุ่มคนที่เชื่อกันว่ามีบรรพบุรุษมาจากบนฟ้าในเชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์

วรรณะกษัตริย์ในอินเดีย

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2 ในความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้น สุริยเทพถือเป็นหนึ่งในเทพที่มีความสําคัญและเป็นเทพที่เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของโลก ชื่อของสุริยเทพปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฤกษ์ที่มีอายุยาวนานหลายพันปี นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับตํานานและวรรณกรรมต่างๆมากมาย หนึ่งในตํานานที่สําคัญคือการกําเนิดมนุษย์ในความเชื่อฮินดู โดยเชื่อกันว่าโลกจะมีผู้ปกครองคือพระมนูสิบสี่พระองค์ ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของพระมนูไววัสวัตพระมนูองค์ที่เจ็ด พระองค์เป็นบุตรของสุริยเทพและนางสัญญา ซึ่งในยุคนี้ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่พระมนูไววัสวัตได้รับคําเตือนจึงได้สร้างเรือผูกติดไว้กับตัวปลาทําให้สามารถรอดมาได้ เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2 และแยกย้ายไปสร้างเมืองและก่อตั้งและมีเมืองที่สําคัญและเป็นที่รู้จักคือเมืองกบินลัทของศักยวงศ์และเมืองเทวดาของราชวงศ์กริยะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีเชื้อสายจากตํานานนี้ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือสิทธัตถะ โคตมะหรือพระพุทธเจ้า ซึ่งได้เชื้อสายสักขกายจากฝั่งพระราชบิดาหรือพระเจ้าสุทโธธนะและเชื้อสายโกริยะจากพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายา ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือได้ว่ามีเชื้อสายของสุริยเทพจากทั้งสองฝ่าย นับได้ว่าตํานานดังกล่าวเป็นการรวมเอาความเชื่อของฮินดูและพุทธเข้าด้วยกัน นอกจากตํานานนี้ความเชื่อเรื่องการสืบทอดสายเลือดของพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างรามายณะที่ตัวเองอย่างพระรามนั้นมาจากสกุลสุริยวงศ์ และศึกมหาภารตะที่มีตัวละครอย่างกรรณะสืบเชื้อสายมาจากสุริยเทพและนางกุลตรีอีกด้วย

การเชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2 สามารถเป็นสาเหตุให้กรุงโรมล่มสลายหรือไม่?

การเชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2 สามารถเป็นสาเหตุให้กรุงโรมล่มสลายหรือไม่? นั้นยังมีการโต้แย้งอยู่อย่างแก้ไขไม่สิ้นสุด กลุ่มคนอ้างว่า พระอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นตัวประกันด้านอารยธรรม และความเจริญของโรม อีกกลุ่มคนกล่าวว่า การล่มสลายของกรุงโรมนั้นเกิดจากปัญญาชาติเศรษฐกิจ การสงคราม และความเสื่อมคลายของระบบการปกครอง การจะสรุปคำตอบจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดปัจจัยหลายประการ ทั้งทางธรรมชาติและสังคม. Collapse of the roman empire.

ฟาโรห์อียิปต์

เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2 เทพราหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์นั้นนับเป็นเทพเจ้าที่สําคัญองค์หนึ่ง ในรูปภาพที่ปรากฏตามผนังหรือตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พระองค์มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีศีรษะเป็นเหยี่ยวและมีดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะ ในช่วงยุคพระราชวงค์ที่ห้า เทพรายิ่งมีบทบาทสําคัญในความเชื่อของชาวอียิปต์เป็นอย่างมาก หนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้เทพองค์นี้ได้รับการบูชามากขึ้น มาจากแนวคิดความเชื่อที่เปลี่ยนไปจากยุคเก่าที่เคยเชื่อกันว่า ฟาโรห์นั้นเป็นตัวแทนของเทพฮอรัสหรือเทพผู้อยู่เบื้องบน โดยเปลี่ยนมาเชื่อว่าฟาโรห์เป็นโอรสของเทพเจ้าราแทน ทําให้หลังจากนั้นชาวอียิปต์จึงนิยมบูชาเทพเจ้าพระองค์นี้มากขึ้น มีการสร้างวิหารจัดพิธีบวงสรวงบูชา เชื้อสายพระอาทิตย์และดวงจันทร์ 2 และฟาโรห์ในพระองค์นี้มักมีคําว่าเรหรือราประกอบอยู่ในชื่อด้วย ภายหลังมีการควบรวมความเชื่อระหว่างเทพรากับเทพองค์อื่นจนกลายเป็นเทพอมุนรา ซึ่งความนิยมในเทพสุริยะก็ยังคงมีอยู่คู่กับชนชาวอียิปต์เรื่อยมาและเริ่มเสื่อมถอยไปในช่วงปลายราชวงศ์ทอเลมี การที่เทพราเป็นที่ยึดมั่นของชาวอียิปต์ได้มาอย่างยาวนานนั้น เหตุผลประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสังคมเกษตรกรรมที่อยู่ในทะเลทราย ดวงอาทิตย์จึงกลายเป็นตัวชี้นําความคิดการกระทําและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอียิปต์ พระอาทิตย์และดวงจันทร์ปรากฏอยู่ในตํานานและวรรณกรรมสําคัญหลายเรื่องหลากวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยที่แต่ละชนชาติทั่วโลกมีความคิดและแนวความเชื่อที่คล้ายกัน อาจจะเป็นเพราะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ทวีปหรือมุมใดของโลกหรือไม่บรรพบุรุษของเราอาจจะมีที่มาจากรากเดียว สนับสนุนการจัดทำโดย ufabet8