Tuesday, 6 June 2023

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

นอกจากการค้นพบทรัพย์สมบัติและสิ่งของอันมีค่าภายในพีระมิดแล้ว เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในนั้นหรือแม้กระทั่งบนร่างของมัมมี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมีความหมายเช่นใด วันนี้ iqnect จะพาหาคำตอบได้ในเครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

เครื่องรางอันเกี่ยวกับมัมมี่

udjat eye

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

เครื่องหมายนี้หมายถึงดวงตาของเทพจฮอรัส ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับดวงตาเหยี่ยวและนิยมสลักเอาไว้บนเครื่องประดับเป็นลวดลายสวยงาม ตามความเชื่อของชาวไอยคุปต์นั้นจะวางวัตถุที่มีรูปของดวงตา udjat eyeไว้ที่สีข้างของมัมมี่ ซึ่งบริเวณนี้จะมีรอยกรีดเปิดช่องท้องเพื่อควักเอาอวัยวะภายในออกไปตามกระบวนการทำมัมมี่ ชาวอียิปต์ เชื่อว่าดวงตาของ udjat eyeมีความหมายถึงการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆรวมถึงความเจริญเติบโตและช่วยป้องกันไม่ให้มีวิญญาณร้ายมารบกวนมัมมี่ซากนั้นๆ เช่นเดียวกับที่ชาวอียิปต์นั้นก็นิยมสวมใส่เครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์นี้ เพื่อป้องกันภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายเช่นกัน

djed

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

สัญลักษณ์นี้มีลักษณะเป็นรูปเสาที่ปลายยอดแบ่งออกเป็นชั้นๆและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์โบราณที่พบได้ทั่วอียิปต์ มีความหมายถึงความมั่นคง นอกจากนั้นก็ยังมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรตัวหนึ่งของตัวอักษรฮีโรกริฟฟิคและเป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าโอซิริส ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งโลกหลังความตายอีกด้วย สัญลักษณ์นี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของมัมมี่

uraeus

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

เครื่องหมายนี้มีลักษณะเป็นรูปงูเห่ากําลังชูคอแผ่แม่เบี้ย ซึ่งประดับอยู่กับมงกุฎขององค์ฟาโรห์บริเวณหน้าผาก โดยสัญลักษณ์ uraeus มีความหมายว่าฟาโรห์พระองค์นี้ดํารงตําแหน่งถูกต้องตามกฎมณเฑียรบาลตามตํานานของชาวอียิปต์โบราณกล่าวเอาไว้ว่า เทพเจ้าเก็พเป็นผู้สวมมงกุฎประดับสัญลักษณ์ uraeus ให้องค์ฟาโรห์ก็เพื่อแสดงว่าฟาโรห์พระองค์นี้ดํารงตําแหน่งอย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อกันว่าสัญลักษณ์รูปงูเห่าบนมงกุฎมีอํานาจในการพ่นพิษเข้าใส่ศัตรูของผู้ที่สวมมงกุฎนี้ด้วย

Ankh

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

สัญลักษณ์Ankhนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องรางที่เก่าแก่มากที่สุดของชาวไอยคุปต์มีความหมายถึงชีวิตและความเป็นอมตะ ซึ่งไม่ได้หมายความเฉพาะในโลกของคนเป็นเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงในโลกแห่งความตายด้วย เครื่องหมายAnkhนี้เป็นการรวมเอาลักษณะของอวัยวะเพศชายและหญิงเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นก็ยังมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย กล่าวคือรูปห่วงด้านบนหมายถึงทะเลสาปส่วนเส้นตรงที่ขีดขึ้นมาหมายถึงแม่น้ำไนล์และเส้นที่กีดขวางหมายถึงเขื่อนที่กักเก็บน้ำเอาไว้ ชาวอียิปต์โบราณนิยมวางเครื่องรางรูปAnkhไว้ที่ท้องของมัมมี่

ring

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

สัญลักษณ์รูปringมีความหมายแทนความเป็นอมตะ เป็นเครื่องหมายที่แทนราชสํานักอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าโอซิริส นอกจากนั้นก็ยังมีความหมายถึงความมีสุขภาพดีและช่วยปัดเป่าโรคร้ายได้อีกด้วย

flail and crook

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

สัญลักษณ์นี้หมายถึงอํานาจอันยิ่งใหญ่ โดยเครื่องรางชนิดนี้จะประกอบไปด้วยแส้ที่ปลายทั้งสามเส้นร้อยลูกปัดเอาไว้ใช้สําหรับเฆี่ยนและกลายไปเป็นของสูงขององค์ฟาโรห์แห่งดินแดนลุ่มแม่น้ำไนล์ เทพเจ้าที่ถือแส้ก็คือเทพเจ้าโอซิริสและเทพเจ้านัต ส่วนไม้เท้าด้ามงอนั้นเริ่มต้นใช้ในพวกคนเลี้ยงแกะมีขนาดยาว แต่ต่อมาก็ตัดให้สั้นลงและเริ่มได้รับความนิยมจนกระทั่งมีการนําไปใช้กับรูปปั้นของเทพเจ้า ฟาโรห์ รวมไปถึงบรรดาขุนนางทั้งหลาย ซึ่งไม้เท้าด้ามงอนั้นมีความหมายถึงปกครอง ควบคุมและอิทธิพลสูงสุดเรามักจะพบสัญลักษณ์แส้และไม้เท้าด้ามงอบนฝาโลงของพระศพองค์ฟาโรห์โดยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

Tyet

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

เครื่องรางชนิดนี้ถือว่าเป็นสิ่งแทนเทพีไอซิสทําด้วยหินโบราณสีแดง ซึ่งสาเหตุที่ใช้สีนี้ก็เพราะว่าสีแดงนั้นมีความหมายถึงโลหิตของเทพีไอซิสเช่นมักประดับคู่กับดีเจด ซึ่งหมายถึงการอุดมดินแดนทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ที่แทนความร่วมมือกันระหว่างเทพีไอซิสกับเทพเจ้าโอซิริสชาวอียิปต์นิยมประดับ Tyet ไว้ที่ลําคอของมัมมี่

mut

มักเป็นเครื่องรางรูปนกอีแร้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเทพี mut ซึ่งเป็นเทวีแห่งสวรรค์ พระนามของพระองค์มีความหมายว่า พระมารดาผู้ยิ่งใหญ่ ส่วนเครื่องรางรูปนกอีแร้งทําด้วยทองนั้นก็เป็นไปตามข้อกําหนดในคัมภีร์มรณะบทที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดได้รับการยกย่องให้มีฐานะเท่าเทียมกับเทวีมาสและเทวีเซกเมท ส่วนอิทธิฤทธิ์ของพระนางก็คือสามารถแปลงร่างเป็นสิงโตหรือแมวได้ ชาวอียิปต์นิยมวางเครื่องราง mut ไว้ที่ลําคอของมัมมี่

Usekh

เครื่องรางและสัตว์สัญลักษณ์อันเกี่ยวกับมัมมี่

เครื่องรางชิ้นนี้คือสายสร้อยทองคําที่มีอํานาจในการปลดปล่อยทางพันธนาการของมัมมี่จากผ้าพันศพเพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ ซึ่งเป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มรณะบทสวดที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดชาวอียิปต์จะวาง ไว้ที่ลําคอของมัมมี่ในวันที่ทําพิธีเก็บศพ

สนับสนุนการจัดทำโดย ufa6556


2 × 5 =